Başarılı Liderlerin Kullandıkları Kaynaklar

Bazen büyümek üzere olan ya da işteki sıkıntılı durumla başetmek durumda kalan iş sahipleri ile konuştuğum zaman, büyümemek için en büyük gerekçelerinin para olduğunu söylüyorlar. Sorunları çözmek ya da büyümek için paranın o kadar da önemli olmadığını söyleyecek olsam bu sefer başka birşeyi bahane gösteriyorlar; ya düzgün elemanı bulamamak, ya aile şirketi olması, ya da yalnız çalışıyor olmaları, zamanlarının olmaması.

“Yani doğru ve yeterli kaynağa sahip değilim” bahanesi var. “Ah bende o para olsa ben neler yapardım” “Ahh Ondaki imkanlar bende olsa ooo….”. Bunları ya söylemiş ya da duymuşuzdur değil mi?
Ya ben size aradığınız kaynakların anahtarları ve asıl kaynaklar sizin içinizde dersem ne dersiniz? Es geçtiğiniz, önemsemediğiniz, beslemediğiniz, başkalarına yansıttığınız herkeste olan becerilerde olduğunu söylersem.